Temperaturna sonda za meso

<
>

Temperaturna sonda za meso

Izabrani modeli Gorenjevih pećnica imaju temperaturnu sondu - posebnu pipalicu za provjeravanje stepena pečenosti mesa. Sonda se utisne u meso i namjesti željena temperatura. Pokazivač na upravljačkoj ploči pećnice upozorit će kada je meso odgovarajuće pečeno. Pomoću temperaturne sonde pečenje će uvijek biti odlično.