Misija i vizija

Misija

Temeljna misija Gorenja je proizvodnja, izvođenje i trženje kvalitetnih, čovjeku i okolišu prihvatljivih proizvoda i usluga.

Skupina Gorenje ne djeluje s ciljem maksimiziranja krajnjeg poslovnog rezultata već s ciljem dugoročne uravnoteženosti poslovanja koje u dužem vremenskom razdoblju uravnotežuje očekivanja vlasnika, zaposlenika, poslovnih partnera i okružja (poslovnog, političkog i socijalnog).

Pri realizaciji misije proizvodnje, izvođenja i trženja kvalitetnih, čovjeku prihvatljivih proizvoda i usluga, ostvaruje:

  • vrednote dugoročnog stvaranja vrijednosti vlasnicima,
  • njegovanje odnosa s potrošačima i poslovnim parterima, skrbi za zaposlene, za njihovo znanje, za očuvanje i jačanje pripadnosti Gorenju,
  • za razvijanje korporacijskog identiteta i robnog znaka Gorenje i
  • poticanje ekološke svijesti suradnika i okružja svojeg djelovanja.

Vizija

Društva iz Skupine Gorenje su se tijekom povijesti razvoja poslovnog sustava susretala sa brojnim radnim izazovima pred koje ih je postavljalo poslovno okružje; s potrebom da se dinamično razvijaju i dostižu razvojni korak konkurencije, s potrebom aktivnog praćenja i fleksibilne prilagodbe promjenama u poslovnom okružju, s potrebom sadržajne (područne) segmentacije svojeg poslovanja. Nabrojane osnovne radne izazove iz proteklog razdoblja, sadašnjeg vremena i budućnosti je krovno društvo i Skupina Gorenje objedinila u viziji strateškog plana:

"Želimo biti poslovno fleksibilan i upravljiv sustav u svim područjima svojeg djelovanja."

Strategija poslovne fleksibilnosti društava Skupine Gorenje je zahtijevala neprestano praćenje promjena u poslovnom okružju, ocjenjivanje vlastitih mogućnosti prilagođavanja promjenama, stvaranje uvjeta za prilagodbe i uvođenje prilagodbenih promjena. Opisani procesi odvijali su se na svim razinama djelovanja društava i skupine kao cjeline; na razini izlaganja poslovnih aktivnosti, na razini tehnika i tehnologija proizvodnje proizvoda ili izvođenja usluga, na razini kupaca, dobavljača, zaposlenih…