Temeljna strateška usmjerenja

Skupina Gorenje je vrlo jasno odredila temeljna strateška usmjerenja i strategije, što je bilo moguće napraviti prije svega zbog jasnoće ciljeva njenog djelovanja. S modelom strateški usmjerenog poslovnog sustava odredila je kao osnovni cilj:

  • povećavanje vrijednosti vlasnicima - strategiju rasta prihoda i dobitka te strategiju rasta troškovne učinkovitosti,
  • odličnosti pri poslovanju s kupcima i u odnosima s ostalim poslovnim partnerima – strategiju diferencijacije na različnim razinama (na razini izložaka i na razini kupaca te ostalih poslovnih partnera),
  • odličnosti pri svladavanju unutarnjih poslovnih procesa – strategiju optimiranja poslovnih procesa, nadzora nad njima, optimiranja lanca vrijednosti i inovacijskog razvoja te
  • ostvarenje modela učenja i rasta poslovnog sustava – strategiju razvoja i učvršćivanja korporacijske kulture, razvoja sustava nagrađivanja, ostvarenja modela upravljanja znanja i osiguranja autonomnosti zaposlenika.

Nabrojeni osnovni ciljevi i iz njih proizlazeća strateška usmjerenja sa strategijama su put, alat i ključ za postizanje ciljeva dugoročnog uravnoteženog djelovanja pojedinačnih društava skupine Gorenje i skupine kao cjeline koja je kakvoćom svojeg poslovanja u 2003. godini pokazala da drži korak sa strategijama strateškog plana i da su njezini ciljevi do 2006. godine za krovno društvo i skupinu Gorenje ostvarivi.