Vrijednosti Gorenja

Pri ostvarenju misije Skupina Gorenje će razvijati i snažiti sljedeće vrednote:

Dugoročno stvaranje vrijednosti vlasnicima

Učvršćivat ćemo misiju, viziju i strateška usmjerenja Skupine Gorenje, njenu poslovnu kulturu i povjerenje u njene proizvode i usluge. Čuvat ćemo povjerenje u poslovno razvojnu strategiju Gorenja, u očuvanje optimalne vlastničke strukture i u očuvanje čvrste vrijednosti dionice.

Njegovanje odnosa s potrošačima i poslovnim partnerima

Čuvat ćemo i nadograđivati ugled među kupcima i poslovnim partnerima, stvarati ozračje povjerenja, zadovoljstva i naklonosti s naglaskom na međusobno sudjelovanje i partnerstvo.

Skrb za zaposlenike, za njihovo znanje, za njegovanje i jačanje pripadnosti Gorenju

Učvršćivat ćemo i razvijati osjećaj pripadnosti, lojalnosti i zadovoljstva zaposlenika te snažne vlastite organizacijske kulture temeljene na procesnom razmišljanju.

Korporacijski identitet i robni znakovi Gorenja

Jačat ćemo udjel prodaje pod vlastitim robnim znakovima, razvijat ćemo im prepoznatljivost i konkurentnost te time razvijati korporacijski identitet i prepoznatljivost naših proizvoda i usluga.

Poticanje svijesti o okolišu suradnika i društvenog okružja

Poboljšavat ćemo kakvoću života i rada u okružjima gdje ćemo biti prisutni. Razvijat ćemo tehnologije koje će pri proizvodnji, uporabi i oporabi naših proizvoda smanjivati štetne utjecaje na okoliš.