Elementi Orion

B 30.01 Viseći element D, L 30/60/20
B 30.11 Viseći element sa staklenim vratima- Al okvir D, L 30/60/20
C 30.52 Donji element D, L 30/100/30
C 30.53 Donji element s košarom 30/100/30
BKG 50.03 Visoki ormar 50/205/30
E 60.01 Visoki ormar 60/138/30
Ogledalo 60x70 sa svjetiljkom 60/70/2
Ogledalo 60x60 sa svjetiljkom 60/60/2
Ogledalo 90x60 sa svjetiljkom 90/60/2
Ogledalo 120x60 sa svjetiljkom 120/60/2
F 60.76 Element ispod umivaonika 60/50/45
F 60.79 Element ispod umivaonika 60/50/45
B 30.33 Donji element 30/50/45
B 30.13 Donji element 30/50/45
B 30.02 Donji element D,L 30/50/45
UM 60.97 Umivaonik
UM 58.98 Umivaonik
UM 58.99 Umivaonik
Staklena polica 60 x 15 cm 60/0,8/15
Staklena polica 90 x 15 cm 90/0,8/15
PO 30.30 Pokrivna polica 30/2,8/31
PO 60.45 Pokrivna polica s izrezom za umivaonik 60/2,8/45,5
PO 120.45 Pokrivna polica s izrezom za umivaonik 120/2,8/45,5
PO 60.30 Pokrivna polica 60/2,8/31
PO 90.45 L, D Pokrivna polica s izrezom za umivaonik 90/2,8/45,5
PO 150.45 Pokrivna polica s izrezom za umivaonik 150/2,8/45,5