Ponedjeljak, 28. novembar 2016, Sarajevo

Certifikat bonitetne pouzdanosti za Gorenje Commerce d.o.o.

Certifikat bonitetne pouzdanosti za Gorenje Commerce d.o.o.

Gorenje Commerce d.o.o. iz Sarajeva među 3955 bonitetno pouzdanih kompanija u Bosni i Hercegovini

U sklopu projekta „Certifikacija bonitetno pouzdanih preduzeća u BiH“, 3995 kompanija iz BiH dobilo je certifikate bonitetne pouzdanosti,  koje im je dodijelila kompanija „LRC“ iz Sarajeva, na osnovu stručne analize finansijskih izvještaja i ostalih ekonomskih parametara. Zahvaljujući ovom certifikatu, 3995 bonitetno pouzdanih firmi u BiH,  od čega njih 2673 u FBiH, a 1322 u RS, zvanično je dobilo potvrdu vrhunskog tržišnog kredibiliteta.

Bonitetni certifikat se izdaje na engleskom jeziku, kako bi poslužio firmama kao referenca i u  komunikaciji sa inostranim kompanijama, investitorima, dobavljačima, te predstavlja izvrstan alat za promotivne i marketinške aktivnosti kompanija.

Prema riječima Emila Kučkovića, izvršnog direktora „LRC“  kompanije iz Sarajeva, certifikat boniteta pouzdanosti potvrđuje da su finansijsko stanje i opće poslovanje kompanije iznad prosjeka i da se nosilac certifikata boniteta nalazi među 12.9 posto najpouzdanijih kompanija od ukupno 30.738  preduzeća u BiH, koja su predala finansijske izvještaje za 2015. godinu. 

-Cilj projekta je da kompanijama, koje su to svojim poslovnim rezultatima dokazale, omogućimo da imaju neovisnu i mjerljivu ocjenu svog tržišnog kredibiliteta, kako bi bile prepoznate kao poželjni poslovni partneri. Zahvaljujući dobijenim certifikatima, ovih 3995 bonitetno izvrsnih firmi sigalizira stabilnost i sigurnost potencijalnim klijentima, dobavljačima i bankama - istakao je Kučković.

Da bi pravno lice bilo kvalificirano za nosioca Certifikata bonitetne pouzdanosti,  prema riječima Kučkovića, mora biti registrovano u BiH, poslovati uz ostvarenu dobit,  ne smije biti u procesu stečaja ili likvidacije, niti imati blokirane transakcijske račune u periodu od jedne godine, čak ni za period od jednog dana. Takođe, mora predati finansijske izvještaje nadležnoj agenciji za posljednje dvije godine.

 -U toku posljednje izvještajne godine pravno lice mora ostvariti prihode od najmanje 100.000,00 KM i ne smije imati prikazan gubitak iznad visine kapitala. U skladu s metodologijom ocjenjivanja finansijskog statusa kompanija, u okviru LRC-ovog Business Intelligence System-a,  pravno lice mora imati  najnižu ocjenu boniteta 4 (odličan) ili 5 (izvrstan). Pravno lice sa ocjenom boniteta 4 mora imati povećanje prihoda, dobiti i broja uposlenih, a tekuće obaveze ne smiju iznositi više od 50 posto ostvarenih prihoda za posljednju izvještajnu godinu - istakao je Kučković.

Finansijska direktorica kompanije GORENJE COMMERCE d.o.o., gđa Sena Džubur ne krije zadovoljstvo zbog prijema ovakvog priznanja: - Ozbiljan pristup radu i profesionalan odnos prema svakom aspektu poslovanja je strateški prioritet Gorenja već dugi niz godina, a ovaj Certifikat je dodatni podstrek za dalji napredak i razvoj. Naravno da nas raduje svaka potvrda da smo prepoznati kao pouzdana i uspješna kompanija i na tržištu Bosne i Hercegovine.

-Pod pojmom bonitet, u poslovnoj praksi podrazumijevaju se kvalitet i poslovna i finansijska stabilnost pravnog lica. Ocjena boniteta privrednih subjekata  kreira se  u skladu sa međunarodnim standardima i najboljoj praksi, a na osnovu dinamičkih i statičkih pokazatelja tj. ocjene pokazatelja o finansijskoj poziciji i finansijskom rezultatu. Predstavlja neophodnu  pretpostavku za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka - rekao je Kučković.

Prema njegovim riječima, ukupna ocjena finansijskog statusa kompanije urađena je na osnovu dinamičkih i statičkih pokazatelja, tj. ocjene pokazatelja o finansijskoj poziciji i finansijskom rezultatu. Za samu ocjenu korišteno je osam različitih pokazatelja koji se izračunavaju na osnovu vrijednosti stavki iz godišnjih finansijskih izvještaja - bilansa stanja i bilansa uspjeha.

-Neki od pokazatelja su standardni pokazatelji, npr. tekući i ubrzani pokazatelj, te ROA i ROE, dok su neki specifični i izvedeni, te obuhvataju više stavki finansijskih izvještaja. Osnova za izradu su historijski rezultati posljednjeg izvještajnog perioda i očekivani trendovi. U obzir se uzimaju, uvjetno rečeno, tri godine – prethodna, tekuća (posljednja izvještajna) poslovna godina, kao i projekcija pokazatelja za narednu godinu - pojasnio je Kučković.

LRC d.o.o. na tržištu Bosne i Hercegovine već 16. godinu prikuplja i analizira informacije o kompanijama, s posebnim naglaskom na njihove finansijske rezultate i likvidnost, a u protekle tri godine aktivno radi i na bonitetnom ocjenjivanju kompanija.

U sklopu prve Leadership konferencije održane u aprilu 2016. godine u Sarajevu, LRC je zvanično predstavio i započeo projekat Bonitetne certifikacije kompanija iz BiH sa izuzetnim pokazateljima uspješnosti poslovanja. Ocjena boniteta sastavni je dio LRC Bussiness Intelligence poslovne platforme i bazirana je na analizi finansijskih pokazatelja poslovanja kompanija prema međunarodnim standardima i najboljoj praksi.

Posjetite
Nas
YouTube
Flickr
Podijelite
sa drugima
Facebook
Twitter
Primajte
saopštenja
RSS
Prijava na newsletter