Gorenje Commerce

Gorenje Commerce d.o.o. Sarajevo

Adresa: Ul. Kamenolom br.11, 71215 Blažuj, Ilidža, 71000 Sarajevo

Uprava:

Direktor: Uroš Marolt
Poslovni sekretar: Amela Memić
Tel: +387 33 755 666
Fax: +387 33 755 669
E-mail: office@gorenje.ba

PROGRAM "A"- BIJELA TEHNIKA

Program bijele tehnike

Samostalni referent komercijale: Senada Mujković
Tel: +387 33 755 622
E-mail: senada.mujkovic@gorenje.com
Referent komercijale: Suada Hamidović
Tel: +387 33 755 623

E-mail:

suada.hamidovic@gorenje.com
Referent komercijale: Vildana Dević
Tel: +387 33 755 627
E-mail: vildana.devic@gorenje.com

Program malih kućanskih aparata, dodatne opreme i zabavne elektronike

Program bojlera i ventilatora

Referent komercijale Nijaz Salamović
Tel: +387 33 755 621
E-mail: nijaz.salamovic@gorenje.com
Referent komercijale: Adnan Bradarac
Tel: +387 33 755 624
E-mail: adnan.bradarac@gorenje.com

Produktni vođa

Produktni vođa: Abdurahman Drkić
Tel: +387 33 755 626
E-mail: abdurahman.drkic@gorenje.com
Fax Programa "A": +387 33 755 639

PROGRAM "B" - Keramika, Kuhinje, Kupaonice, Klima uređaji i Toplotne crpke.

Prodaja programa B:

Program keramike, klima uređaja i toplotnih crpki:

Samostalni referent komercijale: Senad Mašo
Tel: +387 33 755 641
E-mail: senad.maso@gorenje.com

Program kuhinja i kupaonica:

Samostalni referent komercijale: Sanela Mešić
Tel: +387 33 755 642
E-mail:

sanela.mesic@gorenje.com

Fax Programa "B": +387 33 755 649  

Ovlašteni servis, prodaja rezervnih dijelova i dodatne opreme:

Rukovodilac servisne mreže Miralem Andelija
Tel: +397 33 755 643
E-mail: miralem.andelija@gorenje.com
Prodaja rezervnih dijelova i dodatne opreme - referent komercijale Haris Čović
Tel: +387 33 755 644
E-mail: haris.covic@gorenje.com
Fax: +387 33 755 649
Kontrolor - instruktor: Emir Aganlić
Tel: +387 33 755 615
E-mail: emir.aganlic@gorenje.com

Računovodstvo

Rukovodilac računovodstva,finansija i kontrolinga: Sena Džubur
Tel: + 387 33 755 650
Fax: +387 33 755 658
Fax: +387 33 755 659
E-mail: sena.dzubur@gorenje.com

Pravna služba

Rukovodilac sektora za pravne, kadrovske i opće poslove: Edina Demirović
Tel: +387 33 755 660
Fax: +387 33 755 658
E-mail: edina.demirovic@gorenje.com

Marketing služba

Koordinator za marketing: Elma Alibegović
Tel: +387 33 755 670
E-mail: elma.alibegovic@gorenje.com
Koordinator za marketing: Almir Kurbegović
Tel: +387 33 755 671
E-mail: almir.kurbegovic@gorenje.com
Fax službe Marketinga: +387 33 755 674

Gorenje STUDIO

Gorenje STUDIO u Sarajevu

Adresa: Terezije b.b. (Plato Skenderija), 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 567 890
Fax: +387 33 567 899
E-mail: haris.cesir@gorenje.ba

Gorenje STUDIO u Tuzli

Adresa: Ul. Albina Herljevića br. 17 (Slatina), 75000 Tuzla
Tel: +387 35 321 130
Fax: +387 35 321 133
E-mail: namik.smailagic@gorenje.ba

Gorenje STUDIO u Mostaru

Adresa: Ul. Put za Aluminijski kombinat bb, 88000 Mostar
Tel: +387 36 350 970
E-mail: toni.marojevic@gorenje.ba

Gorenje STUDIO u Banja Luci

Adresa: Jovana Dučića br. 25
Tel: +387 51 307 505
E-mail: gordana.dzombic@gorenje.com

Gorenje STUDIO u Zenici

Adresa: Mehmedalije Tarabara bb
Tel: +387 32 404 101
E-mail: emir.pasanbegovic@gorenje.com

Gorenje prodavnica br.2 Blažuj

Adresa: Ul. Kamenolom br.11, 71215 Blažuj
Tel: +387 33 755 645

POZIVNI Centar

Tel: +387 33 755 600
Za odabir engleskog jezika: Pritisnite 9
Za prijavu kvara: Pritisnite 1
Za informacije: Pritisnite 2
Za uputstva o korištenju aparata: Pritisnite 3
Za prijavu reklamacija: Pritisnite 4