Stručnjak savjetuje - Gorenje

Stručnjak savjetuje

Frižideri i zamrzivači

Mogu li dvovratni-jednokompresorski rashladno-zamrzivački aparat postaviti u prostor koji se ne grije stalno?

Aparat postavite u suhi i uredno prozračivani prostor. Dozvoljena temperatura okoline za pravilno djelovanje aparata uvjetovana je  izvedbom aparata što je navedeno i na natpisnoj tablici.

Kod dvovratnih-jednokompresorskih aparata (aparati tipske oznake HZ...) treba paziti da temperatura okoline ne bude niža od dozvoljene. Ukoliko je aparat izložen dulje vremena nižoj temperaturi, u rashladnom dijelu biti će normalne temperature - a povisit će se temperatura u zamrzivaču - što skraćuje vrijeme pohranjivanja namirnica pa se namirnice mogu odlediti. Zato ti aparati nisu namijenjeni za upotrebu u prostorijama koje nisu stalno grijane (npr. vikendice).

Mogu li frižider - zamrzivač isključiti na duže vrijeme?

Ako aparata duže vremena ne ćete upotrebljavati, okrenite dugme termostata u položaj 0 (STOP). Prekinite dovod električne energije, ispraznite aparat, odledite ga, očistite i ostavite vrata pritvorena.

Imam frižider s automatskim odleđivanjem. Zašto na dnu frižidera (ispod posude za povrće) stoji voda?

Voda stoji ispod posude za povrće ako je začepljen otvor za otjecanje vode ili ako odleđena voda kaplje mimo žlijeba za sakupljanje vode.

 • začepljeni otvor očistite, na primjer, plastičnom slamkom,
 • predebeli sloj leda odledite ručno (vidi upute za upotrebu, poglavlje »Nakupljanje leda na zadnjoj stijeni unutrašnjosti hladnjaka«).

Pored gumba za namještanje temperature u frižideru postoji još i dodatni prekidač. Čemu on služi?

Prekidač se upotrebljava u slučaju zamrzavanja veće količine svježe hrane (definiran kao  kapacitet zamrzavanja kg/24h).

Prije umetanja toplih namirnica u zamrzivački prostor njih treba pripremiti odnosno ohladiti na što nižu temperaturu. Na taj način možemo očekivati veći kapacitet zamrzavanja. Kod jednokompresorskih kombiniranih rashladno-zamrzivačkih aparata, tokom pripreme zamrzivačkog prostora, nije dozvoljen neprekidni rad kompresora kao što je to slučaj kod zamrzivačkih ormara ili škrinja jer bi se time previše ohladio frižider. Umjesto toga, zamrzavanje se izvodi kod  viših pozicija termostata (5, 6 ili 7, zavisno od tipu aparata) i kod uključenog grijača. Na taj način grijač sprječava da temperatura u frižideru padne ispod 0 °C a ujedno utiče na senzor termostata tako da ga zagrijava i posredno utiče na povećani rad kompresora. Nakon završenog zamrzavanja, grijač treba isključiti jer povećava potrošnju električne energije.        
                                                              
Neki proizvođači upotrebljavaju isti grijač i u slučaju niske temperature okoline. Gorenje je također donedavna imalo, kod nekih kombiniranih HZ aparata, u uputama opisanu funkciju ručnog prekidača za sprječavanje niskih temperatura u frižideru i previsokih u zamrzivaču. Upotreba grijača za te namjene korisniku je prilično neugodna jer od njega zahtijeva praćenje temperature okoline te, s obzirom na njenu promjenu, uključivanje odnosno isključivanje grijača. Zbog toga smo u Gorenju uveli termičku sklopku koja s obzirom na kretanje temperature okoline automatski uključuje i isključuje grijač. Upotreba grijača kod kombiniranih rashladno-zamrzivačkih aparata nije potrebna kod svih tipova. Odnos toplinskih gubitaka između frižidera i zamrzivača te odnos rashladne snage isparivača frižidera i isparivača zamrzivača određuju je li nam potreban grijač u slučaju niske temperature okoline.

U uputama za upotrebu piše da je rashladna vitrina namijenjena pohranjivanju pića pri temperaturi iznad 0 stepeni. Koja je gornja granica frižidera? Kod nekih vitrina piše da je temperatura između 0 i 10 stepeni. Vrijedi li to za sve vaše rashladne vitrine? Koji je raspon temperature a koji je kod modela PV37?

Predviđeno namještanje temperature u vitrini PV37 je kod temperature okoline 25 °C između 0 i 5 °C a kod temperature okoline 32 °C između 0 i 10 °C. To vrijedi za testne uslove, kod konstantne temperature okoline, bez otvaranja vrata.

Zavisno o učestalosti otvaranja vrata, temperatura se može kratkotrajno podignuti ali i vratiti nakon određenog vremena ako vrata više ne otvarate.

XBC660 (vitrine za pića) postižu temperature između 2 i 10 °C a XWC660 (vitrine za vino) između 4 i 18 °C

Često otvaranje vrata uzrokuje prodor toplog zraka u unutrašnjost rashladne vitrine pa ona teže postiže namještenu temperaturu a potrošnja energije je veća zbog neprestanog rada (hlađenja). Zato ne otvarajte vrata bez potrebe.

Aparati za kuhanje

Preporuke za sigurnu i dugotrajnu upotrebu

Prvo pravilo nakon kupovine aparata neka vam je stalno pred očima: Zbog uklanjanja svih mogućih kasnijih problema, već prije prve upotebe polako i pažljivo pročitajte upute za upotrebu. U uputama se naime nalaze svi podatci za sigurnu i kvalitetnu upotrebu proizvoda. To vam može uštedjeti mnoga razočarenja i srdžbu.

Redovito održavajte aparate u skladu s uputama i sredstvima za čišćenje koja preporučuje proizvođač.

Kod plinskih štednjaka najviše pozornosti posvetite održavanju plinske instalacije:

 • uredno mijenjajte brtvu na spoju regulatora i plinske boce,
 • barem jednom na dvije godine zamijenite spojnu cijev između plinske boce i štednjaka,
 • povremeno provjerite kvalitetu spojeva spojne cijevi na regulatoru i na ulazu u štednjak,
 • uvijek budite pozorni na karakterističan smrad koji se pojavi kod nekontroliranog izlaženja plina. Ako ste opazili takvo izlaženje plina, odmah zatvorite plinsku bocu odnosno zaporni ventil kod zemnog plina i pozovite servis Gorenje. U tom slučaju prostoriju dobro prozračite i u prostoriji ne upotrebljavajte otvorenu vatru te ne uključujte odnosno isključujte električne potrošače.

Za normalni rad pećnice preporučujemo:

 • za pečenje u pećnici uvijek upotrebljavajte odgovarajuće posude za pečenje,
 • kod pečenja držite se uputa proizvođača – u priloženima uputama u tabelama s preporučenim temperaturama za različite vrste pečenja,
 • nikada ne oblažite unutrašnjost pećnice metalnom folijom,
 • posude za pečenje, ili druge posude u kojima pripremate hranu u pećnici, ne smiju biti za vrijeme pečenja nikada položene na dno pećnice jer se na taj način može uništiti emajl u pećnici,
 • pećnicu prije pečenja hrane s velikim sadržajem vlage uvijek predgrijte na radnu temperaturu. Na taj ćete način spriječiti kondenziranje pare s unutrašnje strane vrata pećnice i otjecanje kondenzata na element ispod pećnice.

Kod staklokeramičkih površina za kuhanje strogo se pridržavajte uputa proizvođača:

 • za kuhanje upotrebljavajte posudu jednake veličine kao što je označeno na kuhalištu,
 • posuda mora imati ravno dno bez svih izbočina (pa i raznih natpisa i znakova) koje bi mogle uzrokovati oštećenja,
 • kod kuhanja pripazite da po kuhalištu ne posipate šećer ili sol odnosno slične sastojke. U slučaju da vam se to unatoč tome dogodi, površinu odmah obrišite suhom krpom,
 • sa staklokeramičke površine možete, posebnim za to namijenjenim sredstvima za čišćenje (Ceram, Sidol,...), ukloniti i najtvrdokornije mrlje (npr. mrlje od hrane koja vam je prekipjela preko ruba posude,...). Za čišćenje nikada nemojte upotrebljavati gruba sredstva za čišćenje ili lužine te razne žičane spužvice jer ćete uništiti staklokeramičku ploču,
 • sredstva za čišćenje nikada ne nanosite na vruću površinu,
 • staklokeramičke ploče nemojte koristiti kao dodatnu radnu površinu,
 • Osnovna prilagodljivost senzora na dodir na okoliš: Nakon svakog priključivanju na mrežni napon automatski se izvede osnovna prilagodba kako bi bila zagarantovana optimalna funkcija senzora. Na svim se pokazivačima pojavi “-“. Ako je osnovna prilagodba uspješno završena, oglasi se zvučni signal, svi indikatori se ugase i možete upravljati kuhalištem. Za vrijeme postupka prilagodbe, na senzorima ne smiju biti nikakvi predmeti. Ako ne će biti tako, prilagodba će biti prekinuta dok te predmete ne uklonite. Kroz to vrijeme ne možete upravljati svojim kuhalištem.
 • Kod kuhanja u posudi od vatrostalnog ili temperaturno postojanog stakla ili porculana poštujte upute proizvođača posude. U suprotnom slučaju može doći do oštećenja kuhališta.

Kuhinjske nape

Kada je uključena kuhinjska napa, dimnjak kamina u istoj prostoriji ne odvodi dim. Kako da uredim odnose?

Kod snažnijih kuhinjskih napa, koje omogućavaju protok zraka do 600 m3/h, zbog nedovoljnih otvora za dovod svježeg zraka, u prostoriji se pojavi potlak.
Za normalni rad ostalih naprava, koje odvode zrak, zajedno s radom kuhinjske nape, treba osigurati dovoljan dotok zraka u prostoriju preko zračnih proreza koje ni u kojem slučaju ne smijete blokirati.

Kada treba u kuhinjsku napu dograditi ugljeni filter?

Kada pare ulaze u napu, one najprije prolaze preko filtera za masnoću koji je metalna rešetka ili tkanina. Na tom se filteru zadrži masnoća.

Ugljeni filter je primjeren za nape kod kojih nije moguće ispuh odvesti iz prostorije. U tim slučajevima se para vode preko ugljenog filtera koji preuzima i neutralizira mirise.

Kod redovite uporabe, ugljeni filter treba mijenjati svaka 4 mjeseca.

Mašine za pranje rublja

Voda za ispiranje se pjeni…

Uzrok pjenjenja je u prevelikom doziranju sredstva za pranje, mekanoj vodi ili pak u sredsvu za pranje koje se jače pjeni.

Što napraviti?

Dozirajte sredstvo za pranje prema uputama proizvođača uz poštivanje tvrdoće vode i zaprljanosti rublja. U mekoj vodi se sporije ispire a pjena se stvori i ako je rublje stvarno dovoljno isprano ali i nestane nakon određenog vremena.

Perilica slabo ispire a po završetku pranja ostanu na rublju bijeli praškasti ostatci. Što je tome uzrok?

Bijeli praškasti ostatci na rublju nisu posljedica slabog ispiranja perilice nego nefosfatnih sredstava za pranje koja sadrže u vodi netopive sastojke (zeolite) za mekšanje vode. Ti se sastojci mogu taložiti na rublje.

Što napraviti ?

 • dozirajte prašak za pranje prema uputama proizvođača sredstava za pranje,
 • rublje odmah isperite još jednom,
 • upotrijebite tekuća sredstva za pranje koji ne sadrže zeolite,
 • pokušajte ukloniti ostatke četkom.

Sušilice

Kondenzacijska sušilica rublja je slabo sušila a sada uopće ne posuši rublje. Što je uzrok?

Uzroci za slabo sušenje, koji ne proizlaze iz kvara sušilice, mogu biti sljedeći:

 • začepljen je filter na vratima ili filter u zračnom kanalu,
 • začepljen je kondenzator vode,
 • sušilica se nalazi u pretoploj prostoriji,
 • slabo centrifugirano rublje. 

Zbog nabrojanih razloga (prvenstveno neočišćenog filtera i kondenzatora vode) može doći do isključivanja zaštitnog termostata a to pak zači do prestanka grijanja odnosno sušenja te posljedično do servisnog zahvata.

Što napraviti?

Poštujte upute za uporabu i to:

 • očistite filter nakon svake uporabe sušilice,
 • povremeno provjerite i po potrebi očistite kondenzator vode,
 • pobrinite se da sušilica ne bude u pretoploj prostoriji (više od 25 °C), viša temperatura prostorije znači pored duljeg sušenja i veću potrošnju el. energije,
 • za primjereno centrifugirano rublje preporučamo perilicu s centrifugom od barem 800 okretaja bubnja na minutu i više.

Mašine za pranje posuđa

Kako da ugradim perilicu posuđa?

 slučaju da ćete perilicu posuđa ugraditi u kuhinjski element u nizu, ona mora biti ugrađena prema uputama proizvođača. Te su upute priložene uz novu perilicu posuđa.

Već kod ugradnje perilice posuđa imajte na umu da će za trajanja životnog vijeka perilicu trebati i servisirati. Zato omogućite da se perilica može jednostavno izvući a da se ne ošteti pod ili kako ne bi čak trebalo rastaviti cijelu kuhinju. Kod nekih modela su zato priložene plastične vodilice koje se namjeste ispod nožica perilice posuđa.

Perilica posuđa mora biti zniveliran što se postiže podesivim nožicama.

Nožice nemojte zavrnuti do kraja jer se može dogoditi da će perilica u tom slučaju biti stalno poduprta dnom a ne nožicama.

Visina izljeva vode (sifona) mora biti između min. 30 cm i maks. 100 cm.

Kako da održavam perilicu posuđa?

Za dulji životni vijek perilice i za kvalitetno pranje potrebno je redovito čišćenje u skladu s uputama za uporabu.
Važno je da nakon svake uporabe perilice očistite filtere. Kod skidanja filtera pripazite na moguće ostatke hrane kako oni ne bi došli u crpku i blokirali ju. Povremeno pregledajte i ručice za prskanje i filter na vodovodnoj pipi te ih po potrebi očistite.
Samo će dobro očišćeni filteri i ručice za prskanje dati dobre učinke pranja posuđa.

Klimatizacijski uređaji

Kakve vrste klimatizacijskih uređaja proizvodi Gorenje?

U Gorenju se proizvodnjom rashladnih sustava bavimo već dobrih pedeset godina. Zadnjih godina nudimo pored rashladno-zamrzivačkih aparata i klimatizacijske uređaje. U sklopu komfornih sustava razlikujemo više sustava: samostojeće, jednostruke, dvostruke, kasetne i kanalne sustave.

Prijenosni klima-uređaj

Instalacija prijenosnih klima-uređaja je vrlo jednostavna. Jednostavno utaknete utikač u utičnicu, usmjerite cijev za odvod toplog zraka kroz pritvoreni prozor ili vrata i već je sve spremno.
Ako pak klima-uređaj želite fiksirati, trebate u zidu napraviti provrt za cijev promjera 11 cm.

Prozorski klima-uređaji

Jednostavna montaža u pripremljeni prozorski ili zidni otvor veličine (ŠxV) 45 x 35 cm. Jednostavno upravljanje na uređaju. Smanjena buka uređaja zbog toga što su ugrađena dva odovojena motora ventilatora za isparivač i kondenzator. Mogućnost uključivanja dovoda svježega zraka. Automatsko njihanje lopate za prozračivanje. Filtriranje zraka. Automatsko isparavanje kondenzata. Mogućnost biranja funkcija: hlađenje, sušenje i prozračivanje.

Jednostruki zidni klima-uređaji

To su zidni klima-uređaji koji se sastoje iz jedne vanjske i jedne unutrašnje jedinice koja se pričvrsti na zid na visini 2 m ili više. Obje su jedinice međusobno povezane rashladnim cijevima koje su obično položene u nadodane plastične kanale presjeka 4 x 6 cm ili više.
Vanjska se jedinica pričvrsti na vanjski zid zgrade, na strehu, na tlo uz zgradu, na balkon ali i u potkrovlje ako je dovoljno zračno.
Uređajem se upravlja pomoću daljinskog upravljača. Uređaji su različitih snaga od cca. 2 kW naviše za uporabu u prostorijama različite veličine i različitog toplinskog opterećenja.

Kvadratni zidni klima-uređaji

To su zidni klima-uređaji kvadratnog oblika koji se satoje iz jedne vanjske i jedne unutrašnje jedinice. Ova se posljednja može postaviti bilo gdje na zid. Obje su jedinice međusobno povezane rashladnim cijevima koje su obično položene u nadodane plastične kanale presjeka 4 x 6 cm ili više.
Vanjska jedinica se pričvrsti na vanjski zid zgrade, na strehu, na tlo uz zgradu, na balkon ali i u potkrovlje ako je dovoljno zračno. Uređajem se upravlja pomoću daljinskog upravljača. Uređaji su snage od 2,5 i 3,2 kW za uporabu u prostorijama različite veličine i različitog toplinskog opterećenja.

Dvostruki klima-uređaji

Dvostruki klima-uređaji se sastoje iz jedne vanjske jedinice i dvije unutrašnje jedinice tako da se mogu klimatizirati dva odovojena prostora odjednom. Kod većih se prostorija jedna unutrašnja jedinica postavi na jednu stranu prostorije a druga na drugu stranu, čime se postiže ravnomjernije klimatiziranje prostora nego li s jednim snažnijim uređajem. Vanjska jedinica ima dva kompresora što omogućava potpuno neovisan rad obje unutrašnje jedinice. Najveća prednost ove izvedbe, u usporedbi s dva jednostruka uređaja, je u tome što se smanjuje potreban prostor za postavljanje vanjske jedinice.

Trostruki klima-uređaji

Trostruki klima-uređaji se sastoje iz jedne vanjske jedinice i tri unutrašnje jedinice tako da se mogu klimatizirati tri odvojena prostora odjednom. Kod većih prostorija jedna se unutrašnja jedinica postavi na jednu stranu prostorije a ostale na drugu stranu, čime se postiže ravnomjernije klimatiziranje prostora nego li s jednim snažnijim uređajem. Najveća prednost ove izvedbe, u usporedbi s tri jednostruka klima-uređaja, je u tome što se smanjuje potreban prostor za postavljanje vanjske jedinice.

Četverostruki zidni klima-uređaji

Četverostruki klima-uređaji se sastoje iz jedne vanjske jedinice i četiri unutrašnje jedinice tako da se mogu klimatizirati do 4 odvojena prostora odjednom.

Klima-uređaji za više prostorija – sustavi

Jednostruki zidni s ionizatorom i aktivnim elektrostatskim filterom

To su zidni klima-uređaji koji su u biti vrlo slični ostalim klima-uređajima osim što imaju već ugrađen ionizator (odnosno može ga se ugraditi naknadno – vidi donju tabelu). Isto se tako može ugraditi i dodatni elektrostatski filter koji iz prostorije vrlo učinkovito uklanja najfinije djeliće i druge, zdravju škodljive, čestice. Kako su te čestice pozitivno nabijene, privlači ih površina aktivnog elektrostatskog filtera koje ima suprotni naboj. Takvo čišćenje zraka je izvanredno učinkovito i prirodno jer filter ne sadrži nikakve kemijske supstance pa je stoga njegovo čišćenje (toplom vodom) vrlo jednostavno i jeftino. Sastavljeni su iz jedne vanjske i jedne unutrašnje jedinice. Obje jedinice su međusobno povezane rashladnim cijevima koje su obično položene u nadodane plastične kanale presjeka 4 x 6 cm ili više. Vanjska se jedinica pričvrsti na vanjski zid zgrade, na strehu, na tlo uz zgradu, na balkon ali i u potkrovlje ako je dovoljno zračno. Uređajima se upravlja pomoću daljinskog upravljača. Uređaji su snage od 2,6 , 3,6 , 4,1 , 5,0 , 6,5 kW za uporabu u prostorima različitih veličina.
 
Zašto ionizator ?
Ionizator je uređaj koji stvara negativne ione i emitira ih u naš radni i boravišni prostor. Negativne ione naš organizem nužno treba za staničnu razmjenu i sve vitalne životne funkcije. Pomanjkanje iona uzrokuje slabu prokrvljenost mozga i drugih organa te usporeno izlučivanje štetnih tvari iz tijela. Posljedica toga je slabo raspoloženje, umor, usporeno razmišljanje i reagiranje, osjećaj napetosti i razdražljivost. Tjelesni znakovi pomanjkanja negativnih iona su još i isušeno grlo, pečenje očiju, hripavi glas, začepljen nos, kašalj i vrtoglavica. Negativni ioni su dakle jednako tako važni kao vitamini i minerali. Pomanjkanje negativnih iona (a time i pretičak pozitivnih iona) u prostorima nastaje stoga što se na sintetskim materijalima, ekranima televizora i račuala te drugim aparatima stvara statički elektricitet koji privlači negativne ione. Količinu negativnih iona smanjuje i centralno grijanje, visokonaponske električne instalacije, kućna prašina, cvjetni pelud, bakterije i različite čestice koje lebde u zraku. Spomenute se čestice naime vežu na negativne ione i padaju na tlo – funkcija čišćenja ionizatora. U prirodi (u šumama, uz more, uz jezera i slapove) je čak do 50.000 iona na cm3 a u zatvorenim prostorima njihova količina pada i ispod 50 iona/cm3. Njihova najniža – još prihvatljiva količina da bi se osjećali ugodno 1000 iona/cm3.
Model Ionizator Aktivni elektrostatski filter
KGS 26 RNF ugrađen ugrađen
KGS 34 RNF ugrađen ugrađen
KGS 40 RNF ugrađen ugrađen
KGS 40 RN ugrađen ugrađen
KGS 53 RN opcija opcija
KGS 67 RN ugrađen ugradnja nije moguća

Kasetni klima-uređaji

Praktično i elegantno rješenje za velike i male prostorije sa spuštenim stropom Za sve vrste spuštenih stropova, praktična ugradbena dimenzija - 60x60 cm odnosno 60x120 cm (KGK 80, 125). Kasetne izvedbe klima-uređaja su suvremeni i elegantni oblici klimatiziranja prostora. Primjereni su za manje i veće prostorije a posebno ih preporučamo kod većih prostorija (banke, pošte, trgovine, dvorane, sobe za sastanke, restauracije ...). Svi uređaji imaju glavnu crpku kondenzata za podizanje vode na visinu do 60 cm s obzirom na donji nivo uređaja. Dodatna oprema: dodatna crpka kondenzata za visine iznad 60cm.

Kanalski klima-uređaji

Spadaju u centralne sustave gdje imamo jednu unutrašnju jedinicu od koje se klimatizirani zrak prenosi preko savitljivih cijevi ili kanala u više prostorija. U prostorijama su stoga vidljive samo rešetke za isisavanje i upuhivanje zraka. Sustav se može kombinirati sa zagrijavanjem i ventiliranjem.

Podno-stropni klima-uređaji

Uz dostruke ili trostruke klima-uređaje, možemo izabrati različite unutrašnje jedinice snage cca. 2,5 i 3,5 kW, kako je to vidljivo na donjim slikama. Tehnički podatci za vanjske jedinice jednaki su onima koje nalazimo kod dvostrukih odnosno trostrukih uređaja dok se podatci za unutrašnje jedinice mogu naći kod pojedinih vrsta izabranih unutrašnjih jedinica.

Jednostruki zidni klima-uređaji s dovodom svježeg zraka

Izvanredna kakvoća zraka - visoki stupanj filtriranja, dovod svježeg zraka i dovođenje negativnih iona. Mogućnost dovoda svježeg zraka iz okoline (do 20 %). Unutrašnja jedinica jednaka je kao kod uređaja s oznako  KGS...RNF in. Ima ugrađen ionizator i aktivni elektrostatski filter. Vanjska jedinica ima ugrađen dodatni ventilator za upuhavanje svježeg zraka, kroz unutrašnju jedinicu u prostor, po cijevi (promjera 29 mm).

Inverterski klima-uređaj

Velku uštedu energije i optimalnu prilagodbu temperature, u usporedbi s klasičnim klima-uređajim, omogućava inverterska tehnologija kroz poseban način regulacije snage kompresora uz manje vrijednosne oscilacije oko namještene vrijednosti željene temperature. Tome odgovara i manja potrošnja električne energije i osigurana ravnomjernija vrijednost namještene temperature prostora.

Podrumski klima-uređaji

Ovi uređaji omogućavaju neposredno hlađenje podruma. Odgovarajuća temperatura podruma je za vino vrlo važna jer čuva njegovu svježinu, bouquet i sprječava razvoj bolesti. Bez suvremene tehnike hlađenja, to se može vrlo teško postići u današnjim vrućim ljetima. Možete birati među različitim snagama klima-uređaja za hlađenje podruma. Odgovarajuću snagu uređaja izaberite s obzirom na zapremninu podruma.   Vanjska jedinica se postavi na vanjski zid objekta tako da može odavati toplinu u okolinu. Po mogućnosti treba biti montirana što bliže unutrašnjoj jedinici. Unutrašnja jedinica se postavi na strop podrumske prostorije. Elektronska regulacijska jedinica se postavi na vidljivo mjesto kod ulaza u podrum. Omogućava uključivanje uređaja i namještanje te održavanje željene temperature u podrumu. Namještanje temperature između 10 i 16 stupnjeva C, Digitalni prikaz temperature, Elektronski regulator temperature, Automatsko odleđivanje.

Toplinske crpke za zagrijavanje sanitarne vode

Toplinska crpka je ekološki najprihvatljiviji i energetski najjeftiniji način zagrijavanja sanitarne vode. Toplinska crpka oduzima toplinu zraku iz okoline i s njom te dodanom električnom energijom zagrijava vodu do temperature 55 °C. Za pogon uređaja (kompresora i ventilatora) treba uložiti 30 % (električne) energije a 70 % energije dobiva se (besplatno) iz okoline.   Toplinska se crpka postavi u odgovarajuću prostoriju (kotlovnica, ostava, podrum, garaža), koji će se istovremeno i hladiti. Postavljanje je jednostavno jer toplinsku crpku (grijalicu vode) treba samo spojiti na postojeću vodovodnu razvodnu mrežu tople vode. Kompaktna izvedba (TČG 22 S i TČG 23 S) sastoji se iz agregata (kompresora, izmjenjivača i ventilatora) i grijača vode - sve skupa u jednoj jedinici.   Kod odvojene izvedbe (TČG 22 L i TČG 23 L) je isparivač (hladni dio) odvojen od jedinice i može se samo on postaviti u prostoriju koju želimo hladiti dok se ostali dijelovi mogu postaviti negdje drugdje na udaljenosti do 8 m. Ukoliko već imate grijalicu vode (bojler) zapremnine barem 200 l (za 4-članu obitelj) ili 300 l (za više nego 4-članu obitelj), na njega možete jednostavno priključiti agregat toplinske crpke (TČG – 2 V).

Grijalice vode

Kada grijalica zagrijava vodu, pojavljuje se kapanje na sigurnosnom ventilu. Kako da uklonim ovaj kvar?

Vodi, koja se zagrijava u grijalici, povećava se volumen. Voda je, za razliku od plinova, nestlačiva i mora se širiti. Kod tlačne grijalice vode je na priključku hladne vode u grijalicu postavljen sigurnosni ventil čiji je zadatak da kod tlaka od 7 bara ispusti povećani volumen vode. Ako želimo spriječiti puštanje sigurnosnog ventila, instalater mora omogućiti širenje volumena vode u prostor izvan grijalice. Preporučena je ugradnja odgovarajuće rastezljive/ekspanzione posude za sanitarnu vodu.

Sigurnosni ventil grijalice pušta i kada grijalica ne zagrijava sanitarnu vodu. Što je tome uzrok?

U vodovodnoj mreži pojavljuje se tlak viši od 7 bara ili sigurnosni ventil pušta pri nižem tlaku. Ako se događa puštanje pri nižem tlaku, stručnjak mora ugradi odgovarajući 7 barski sigurnosni ventil. Ako je tlak u vodovodnoj mreži viši od 5 bara, ispred grijalice vode - na mjestu uvođenja sanitarne vode - ugradite kvalitetni regulator tlaka i namjestite ga na vrijednost ispod 5 bara te istovremeno između regulatora i grijalice vode ugradite odgovarajuću ekspanzionu posudu.

Plinski kotlovi

Kada otvorim česmu za toplu vodu do kraja, čini mi se da je voda manje topla!

Radna temperatura vode povezana je s potrošnjom. Što je veća količina vode, kotao je sve manje sposoban zagrijavati ju. U tom je slučaju dovoljno smanjiti taj protok u česmi i opet potražiti željenu temperaturu.

Namjeravam začepiti gornje i donje otvore za zrak prostorije gdje se nalazi moj kotao jer kroz njih dolazi puno hladnog zraka!

Nemojte to raditi jer je opasno.
Nesmetani dotok zraka je neizostavan za dobro djelovanje vašeg kotla. Ako biste ga spriječili, to bi spriječilo i dobro odvođenje izgorjelih plinova.

Otkako sam instalirao sobni termostat, moji radijatori ostanu ponekad hladni cijelo popodne.

To je glavna namjena sobnog termostata, da spriječi rad kotla ako je, za lijepog popodneva, sunčana toplina dovoljna da stan bude dovoljno topao.

Biti ću odsutan nekoliko dana. Može li mraz oštetiti centralnu instalaciju?

Položaj mini na gumbu za zagrijavanje i sanitarnu vodu omogućava vam zaštitu od smrzavanja. U stanovima koji se dugo ne koriste bilo bi primjereno isprazniti instalaciju ili zaštititi ju posebnim sredstvom protiv smrzavanja ogrjevnog sistema.

Plinski kotao pokušava upaliti plamenik ali se plamen ne pojavi i kotao automatski stane.

Provjerite je li omogućen dotok plina u aparat. Ako je dotok plina omogućen a aparat unatoč tome ne upali plamenik, obratite se ovlaštenom serviseru.

Čujem glasno pretakanje vode u radijatorima.

U vodi se možda nalazi zrak. Ispraznite zrak iz radijatora tako da odvrnete vijak na krajnjem kraju radijatora.
Nakon odzračivanja uvijek uspostavite tlak između 1 i 1,5 bara kako je to dolje navedeno. Ako ta pojava ostane i nadalje, pozovite ovalšteni servis.
Ako morate punjenje ponavljati prečesto, možda se radi o propuštanju instalacije. U tom slučaju obavijestite svojeg montera odnosno servis.

Bez obzira na rad vašeg kotla, dovod tople vode zavisi o količini hladne vode koja je u cijevima. Ako se vaša kupaonica nalazi 10 m udaljena od kotla, činit će vam se duge onih nekoliko sekunda do dolaska tople vode.

Bez obzira na rad vašeg kotla, dovod tople vode zavisi o količini hladne vode koja je u cijevima. Ako se vaša kupaonica nalazi 10 m udaljena od kotla, činit će vam se duge onih nekoliko sekunda do dolaska tople vode.

U prostoriji se povremeno osjeti miris plina.

Zatvorite dovod plina i osigurajte prozračivanje prostorije (otvaranjem prozora i vrata).
Prije ponovne upotrebe, osigurajte pregled plinske instalacije od strane distributera i kontrolu plinskog kotla od strane ovlaštenog servisera.