Upute za upotrebu - Gorenje
zatvori
...

Upute za upotrebu

Modelna oznaka ili šifra proizvoda
Na primjer WA65205 ili 154235
Šifra aparata je 6-znamenkasta brojka koju možete pronaći na natpisnoj pločici aparata i u jamstvenom listu.