Formular za akciju "Staro za novo s popustom" - Gorenje
zatvori
...
EKOLOŠKO-
PRODAJNA
AKCIJA "STARO ZA
NOVO S
POPUSTOM"

Formular za akciju "Staro za novo s popustom"

Unos podataka o kupcu po akciji "STARO ZA NOVO S POPUSTOM"

Na starom aparatu ima nedostataka

Podaci o realizovanoj kupovini po akciji "STARO ZA NOVO S POPUSTOM"

Kupac želi primati Newsletter obavještenja na svoju e-mail adresu Gorenje Commerce d.o.o.
Dajem saglasnost za korištenje mojih ličnih podataka iz formulara koji su potrebni za realizaciju kupovine po akciji „STARO ZA NOVO S POPUSTOM" koji se ne mogu koristiti u druge svrhe ni prenositi trećim neovlaštenim licima.
Obavezujem se da ću u zamjenu za odobravanje Eko popusta za kupovinu novog Gorenje aparata nesmetano predati iznad navedeni stari veliki kućanski aparat čiji sam vlasnik dostavnoj službi Gorenje Commerce d.o.o.
Obavezujem se da ću iznad navedeni stari veliki kućanski aparat pripremiti za preuzimanje na adresi isporuke novog aparata službi dostave u stanju kako je navedeno u ovom formularu.
Obavezujem se da ću u slučaju da ne postupim kako sam izjavio/la u ovom formularu, nadoknaditi svu štetu i doplatiti razliku umanjenog računa za odobreni Eko popust prilikom kupovine novog aparata iskazan na računu.