Gorenje Commerce - Gorenje
zatvori
...

Gorenje Commerce

Gorenje Commerce d.o.o. Sarajevo

Adresa:  Ul. Kamenolom br.11, 71215 Blažuj, Ilidža, 71000 Sarajevo

 

KABINET GENERALNOG DIREKTORA

Tel.:  +387 33 755 666
Fax:  +387 33 755 669 
E-mail: office@gorenje.ba
Direktor: Boštjan Vodeb 
Poslovni sekretar: Amela Memić

POZIVNI CENTAR: Tel: +387 33 755 600

KOMERCIJALNA SLUŽBA - Bijela tehnika

Program bijele tehnike

Samostalni referent komercijale: Senada Mujković
Tel:
+387 33 755 622
E-mail:  senada.mujkovic@gorenje.com

Program malih kućanskih aparata, dodatne opreme i zabavne elektronike

Samostalni referent komercijale: Suada Hamidović
Tel:  +387 33 755 623
E-mail: suada.hamidovic@gorenje.com

Produktni vođa: Damir Kiso 
Tel:
+387 33 755 627
E-mail: damir.kiso@gorenje.com 

Fax:  +387 33 755 639

KOMERCIJALNA SLUŽBA - Keramika, Kuhinje, Klima uređaji, Ventilatori, Bojleri i Toplotne crpke.

Program bojlera i ventilatora

Referent komercijale: Adnan Bradarac
Tel: +387 33 755 624
E-mail: adnan.bradarac@gorenje.com

 

Program keramike, klima uređaja i toplotnih crpki:

Samostalni referent komercijale: Dževad Torlak
Tel:
+387 33 755 641
E-mail: dzevad.torlak@gorenje.com

Program kuhinja i kupaonica:

Behija Velijević-Pajević 
Tel: +387 33 755 676

Tel: +387 33 755 645
E-mail: behija.velijevic-pajevic@gorenje.com  

Ovlašteni servis, prodaja rezervnih dijelova i dodatne opreme

Rukovodilac servisne mreže Miralem Andelija
Tel:
+397 33 755 643
E-mail: miralem.andelija@gorenje.com

Prodaja rezervnih dijelova i dodatne opreme - referent komercijale Haris Čović
Tel: +387 33 755 644
E-mail: haris.covic@gorenje.com
Fax: +387 33 755 649

Kontrolor - instruktor: Emir Aganlić
Tel:
+387 33 755 615
E-mail: emir.aganlic@gorenje.com

Računovodstvo

Rukovodilac računovodstva,finansija i kontrolinga: Đenan Kožljak 
Tel: + 387 33 755 650
Fax: +387 33 755 658
Fax: +387 33 755 659
E-mail: denan.kozljak@gorenje.com

Pravna služba

Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove:

Referent za pravne, kadrovske i opće poslove: Nataša Štimac

Tel: +387 33 755 660
Fax: +387 33 755 658
E-mail: natasa.stimac@gorenje.com

Marketing služba

Koordinator za marketing: Elma Alibegović - Nemer
Tel: +387 33 755 670
E-mail: elma.alibegovic@gorenje.com

Koordinator za marketing: Almir Kurbegović
Tel:
+387 33 755 671
E-mail: almir.kurbegovic@gorenje.com
Fax službe Marketinga: +387 33 755 674

Gorenje Studio

Gorenje prodavnica br.2 Blažuj

Adresa: Ul. Kamenolom br.11, 71215 Blažuj
Tel: +387 33 755 645; E-mail: maloprodaja.blazuj@gorenje.com

Pozivni Centar

Tel: +387 33 755 600
Za odabir engleskog jezika: Pritisnite 9
Za prijavu kvara: Pritisnite 1
Za informacije: Pritisnite 2
Za uputstva o korištenju aparata: Pritisnite 3
Za prijavu reklamacija: Pritisnite 4