Oglas za posao - Referent komercijale (m/ž) - Gorenje
zatvori
...

Arhiv

Četvrtak, 31. maj 2018, Sarajevo

Oglas za posao - Referent komercijale (m/ž)

Oglas za posao - Referent komercijale (m/ž)

"Gorenje Commerce" d.o.o. Sarajevo, Kamenolom br. 11, objavljuje:

O G L A S

Za prijem 2 (dva) radnika / radnice u radni odnos na određeno vrijeme

 

Pozicija:        Referent komercijale (m/ž)

Mjesto rada: Sarajevo

Opis poslova:

 • Obavljanje operativnih i administrativnih radnji vezanih za prodaju, komercijalnu obradu kupaca, izradu predračuna, realizaciju narudžbenica, pribavljanje instrumenata obezbjeđenja plaćanja, realizaciju naplate, izradu knjižnih odobrenja i terećenja, rješavanje reklamacija
 • Praćenje stanja zaliha, predlaganje aktivnosti u cilju postizanja optimalnih zaliha, praćenje i analiziranje kretanja na tržištu, potreba krajnjih potrošača, aktivnosti konkurencije, te predlaganje adekvatnih aktivnosti

Potrebne kvalifikacije,znanja i vještine:

 • najmanje SSS (prednost ekonomski smjer),
 • sa ili bez radnog iskustva.
 • dobro poznavanje rada na računaru,
 • vozački ispit “B” kategorije,
 • proaktivan pristup, samostalnost i odgovornost u izvršavanju poslova
 • spremnost za timski rad i dodatno usavršavanje i edukaciju,
 • fleksibilnost i komunikativnost

Period angažmana:

 • Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci.
 • Po isteku roka, moguć nastavak radnog odnosa na određeno ili  neodređeno vrijeme.

Prijave  slati na adresu:

„Gorenje Commerce“ d.o.o. Sarajevo,

ul.Kamenolom br.11.

71215 BLAŽUJ

ili na  e-mail: edina.demirovic@gorenje.com

Rok za prijavu:    8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa

Izbor kandidata: „Gorenje Commerce“ nema obavezu izbora kandidata po ovom Oglasu.

Rok za odgovor: 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke po ovom oglasu.

Kontakt telefon: 033/755-660 Demirović Edina, rukovodilac sektora za pravne, kadrovske i opće poslove