Kampanja "Gdje kupujem, tu recikliram" - Gorenje
zatvori
...

Arhiv

Četvrtak, 1. oktobar 2020, Bosna i Hercegovina

Kampanja "Gdje kupujem, tu recikliram"

Kampanja "Gdje kupujem, tu recikliram"

Od mjeseca oktobra 2020. godine ovlašteni operater za zbrinjavanje električnog i elektronskog otpada ZEOS eko-sistem, putem svoje mreže za sakupljanje i dvanaest društveno odgovornih kompanija među kojima je i Gorenje Commerce d.o.o. sa svojim vlastitim Gorenje STUDIJIMA, provodi ekološko-edukativnu kampanju „Gdje kupujem, tu recikliram“.

Cilj kampanje je osvještavanje i informisanje šire javnosti o mogućnosti odlaganja električnog i elektronskog otpada (u daljem tekstu: e-otpada), u vertikalne kontejnere tzv. Zeleni namještaj, koji se nalaze u pomenutim trgovinama. Također želimo da građani znaju da imaju mogućnost besplatnog odlaganja svog starog aparata prilikom kupovine novog iste namjene 1 za 1, u bilo kojoj trgovini, ali kao i besplatno odlaganje malih aparata ili plinskih sijalica u ZEOS-ov Zeleni namještaj u trgovinama gdje je postavljen, čak i bez prethodne kupovine sličnog aparata. Lokacije ovih kontejnera građani mogu pogledati na interaktivnoj karti cjelokupne ZEOS-ove infrastrukture sa slikama i adresama. Također, vrlo bitno je napomenuti da građani na ovaj način dobivaju priliku da aktivno učestvuju u smanjenju zagađenja.

O e-otpadu – Kroz ovu kampanju građani imaju priliku da sve male kućanske aparate poput tostera, kuhala, pegli, fenova, alata, mobitela, punjača i ostale manje IT opreme ili plinskih sijalica odlažu u navedenim trgovinama. Sa obzirom da e-otpad spada u najbrže rastuću kategoriju otpada, prenos informacija građanima o mogućnosti besplatne reciklaže u našoj državi predstavlja imperativ. Kampanja se provodi sa fokusom na 31 trgovinu, gdje postoji 69 kontejnera za e-otpad, ali i u svim drugim trgovinama u kojima se prodaje električna i elektronska oprema, gdje građani mogu besplatno predati stari aparat ili plinsku sijalicu. Pored toga građanima su na raspolaganju ulični kontejneri i reciklažna dvorišta svih ovlaštenih sakupljača operatera ZEOS eko-sistem.

Cjelokupno sakupljen e-otpad će biti u skladu sa zakonskim propisima zbrinut od strane društva ZEOS eko-sistem, a više informacija o kampanji će biti dostupno na www.zeos.ba i društvenim mrežama FacebookInstagramLinkedinTwitter i Youtube.

Uskoro, 14. oktobra, dolazi i Međunarodni dan e-otpada gdje je ZEOS eko-sistem već treću godinu predstavnik Bosne i Hercegovine u ovoj globalnoj aktivnosti. Taj dan u saradnji sa najvećim operaterima svijeta se radi na ukazivanju problema koje stvara e-otpad i podizanju svijesti građana o važnosti reciklaže, kao i smanjenju zagađenja.

Nikada nije bilo lakše učiniti dobro djelo, počnimo odmah #NeGomilajRecikliraj!

Pored ove kampanje, Gorenje Commerce d.o.o. i ZEOS eko-sistem d.o.o. nastavljaju uspješnu ekološko-prodajnu akciju „Staro za novo s popustom“, gdje je zaključno sa septembrom u sklopu ove akcije u cijeloj Bosni i Hercegovini prikupljeno i propisno zbrinuto 1.479 komada velikih kućanskih aparata u 170 dana trajanja ove akcije, ukupne kilaže prikupljene opreme 72.359 kg. Već sada sa ovom količinom prikupljeno je 73,95% od postavljenog godišnjeg cilja od 2.000 komada velikih kućanskih aparata (#2000recikliranihaparatauBiH), a u poređenju sa prošlogodišnjom cjelokupnom količinom 82,67% (1.789 komada velikih kućanskih aparata prikupljenih u akciji 2019 godine). Ova akcija traje do 13. aprila 2021 godine i svi kupci u Bosni i Hercegovini koji predaju neki od akcijom obuhvaćenih velikih kućanskih aparata (mašine za pranje rublja, mašine za sušenje rublja, mašine za pranje i sušenje rublja - kombinovani aparat, mašine za pranje posuđa, frižidera, zamrzivača, škrinje, štednjaka, ugradbene pećnice i klima uređaja) mogu ostvariti dodatni popust od 5% prilikom kupovine novog Gorenje aparata u Gorenje STUDIJIMA.Zanimljive informacije iz svijeta e-otpada:

Veliki porast globalnog e-otpada, od 21 posto u 5 godina

Treće izdanje Global E-Waste Monitor 2020 od Global E-Waste Statistics Partnership (GESP) objavljeno 2.6.2020 godine, donosi sveobuhvatne informacije o suočavanju sa globalnim izazovom sa e-otpadom. Rekordnih 53.6 miliona tona (Mt) e-otpada – odbačenih proizvoda sa baterijom ili utikačem poput kompjutera i mobilnih telefona – je prijavljeno da je prikupljeno širom svijeta u 2019 godini, što je porast od 21 posto u pet godina.

Novi izvještaj također predviđa da će globalni e-otpad doseći 74 Mt do 2030 godine, što je skoro dupli iznos od brojke iz 2014 godine, kao posljedica povećanog korištenja električnih i elektronskih uređaja, kraćeg životnog vijeka i smanjenih mogućnosti opravke.

Prema izvještaju, Azija generiše najveću količinu e-otpada u 2019-oj godini (24,9 Mt), koju prati Sjeverna i Južna Amerika (13,1 Mt) i Evropa (12 Mt), dok Afrika i Okeanija generišu 2,9 Mt i 0,7 Mt.

U 2019-oj, samo 17.4 posto e-otpada je oficijelno dokumentovano kao formalno prikupljeno i reciklirano. To znači da željezo, bakar, zlato i ostali vrijedni i upotrebljivi materijali koji se procjenjuju u vrijednosti od $57 milijardi američkih dolara – suma koja je veća od bruto domaćeg proizvoda većine zemalja – je uglavnom odbačena i spaljena umjesto da je bila prikupljena, tretirana i ponovo upotrebljena u 2019-oj godini. Ukoliko bi se korisni materijal unutar e-otpada ponovo iskoristio i reciklirao, to bi promovisalo cirkularnu ekonomiju kroz upotrebu sekundarnih sirovina.

Broj zemalja koje su usvojile nacionalne politike e-otpada, zakone ili propise se povećao sa 61 na 78 u periodu između 2014 i 2019. U mnogim regijama međutim, napredak regulative je spor, provedba je na niskom nivou, a prikupljanje i pravilno upravljanje otpadom je veoma slabo.

E-otpad je zdravstveni i okolišni problem ukoliko se ne tretira pravilno, jer sadrži toksične aditive ili opasne substance kao što je živa. Izvještaj istiće da se 50 tona žive može pronaći u nedokumentovanom toku e-otpada, koji predstavlja opasnost zdravlju radnika i okoliša ukoliko se pusti u okolini.

Izvještaj poziva donosioce odluka da ustanovi međunarodni priznat metodološki okvir kojim bi se mjerio i pratio e-otpad koji će pomoći u praćenju razvoja kroz vrijeme, i da postavi i vrši evaluaciju ciljeva.

Globalno praćenje E-otpada (Global E-waste Monitor) predstavlja saradnju između Programa održivih ciklusa (Sustainable Cycles (SCYCLE) Programme) koji se trenutno suorganizira sa Univerzitetom ujedinjenih međunarodnih nacija (United Nations University (UNU)) i Institutom  za trening i istraživanje Ujedinjenih nacija (United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)), Međunarodnim udruženjem Telekomunikacija (International Telecommunication Union (ITU)), i Međunarodnim udruženjem za čvrsti otpad (International Solid Waste Association (ISWA)).

Kliknite ovdje za cijeli izvještaj.

Mjesto: Bon, Ženeva i Beč